Home

STOP MOSE-MØLLERNE

Vordingborg Kommune har udarbejdet en Strategisk Energiplan

Denne Energiplan, som kan læses på kommunens hjemmeside, er i høring til d. 27. januar, og vi borgere har nu mulighed for at komme med forslag og ideer til, hvordan vi ønsker at reducere kommunens CO2-tal.

 

I planen indgår opstilling af 13 kæmpevindmøller, og et af stederne, hvor nogle af disse tænkes placeret, er Køng Mose.

 

Køng Mose indgår i alle tre scenarier, oplistet i kommunens oplæg til plan for vindmølleplanlægning af december 2015, med mellem 3 og 5 møller.

 

Vi protesterer mod opførelsen af disse møller af forskellige grunde:

1. Hus- og ejendomspriser vil sandsynligvis falde drastisk omkring møllerne – og kun de nærmeste naboer kan få en vis økonomisk erstatning

 

2. Støj – især den lavfrekvente støj – vil givet genere nogle af naboernes nattesøvn, og sundhedsrisikoen er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Støjbekendtgørelsen beskytter ikke naboerne godt nok; flere steder i landet har folk måttet flytte fra deres huse på grund af gener fra støjen.

 

3. Få, dvs. lodsejere og mølleopsættere, vil tjene mange penge på møllerne, mens mange vil lide økonomiske tab.

 

4. Møllerne er høje industrianlæg, som vil ødelægge oplevelsen af det rolige landskab omkring mosen.

 

5. Naturen og dyrelivet i mosen vil lide skade, og det vil blive vanskeligt at genoprette stedet som et vådområde.

 

6. Folk bryder sig ikke om at bo i et vindmølleområde, og man vil søge væk fra stedet, der vil blive affolket.

 

Hvis vi borgere ikke protesterer højlydt nu, vil energiplanen blive vedtaget, så send et høringssvar til kommunen inden d. 27. januar.

 

Der må findes andre måder at reducere CO2-udslippet på. På de 2 word dokumenter her til højre, kan du læse forslag, som kan benyttes som høringssvar eller kan bruges som inspiration til dit eget høringssvar.

 

Dit høringssvar skal sendes til tekpost@vordingborg.dk eller afleveres til Therese Lidsmoes Rosgaard, Køng Kirkevej 23, 4750 Lundby.

Så samler hun dem ind og afleverer dem på kommunen.

Hvis du bor i Sværdborg eller Lundby vil vi komme forbi og indsamle Jeres svar lørdag d. 23/1.

 

(For mere infomation kontakt Vibeke Gad tlf 5576 7691)

 

Her kan man læse om kommunens indkadelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller -offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016.

 

Klik på billede eller her for at hente pdf'en.

For at komme med på listen under

"Hvem er vi?" her på siden - send en email til: Hanna Laursen - info@stop-mosemoellerne.dk

 

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev

i boksen nedenfor.

 

 

Forslag til høringsvar 1 - Forslag til høringsvar 2

Velkommen til Stop Mosemøllerne

Initiativtagerne til denne hjemmeside er en gruppe af borgere

i området omkring Køng, Sværdborg og Lundby.