Film & Links

Film & Links

Links til videoer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere videoer på www.stilhed.eu

 

Link til en tv-reportage om "Wind Farms" påvirkning af mennesker i Australien

___________________________________________________________

Links til diverse læserbreve, artikler m.m.:

 

Politikerne søger plads til 13 megamøller - Sjællandske 27. 11.2015

Bro for vindmøller - Sydsjællands Tidende 2.12.2015

• Lokalråd klar til at byde nye møller i mosen velkommen - Sjællandske 28.12.2015

• Siemens-chef: Prisen på havvind hastigt på vej ned - Jyllands-Posten Finans

• Vestas vil sælge verdens største havmøller til DONG - Berlingske Business 24. august 2014

• Havvind er stadig en teknologi under udvikling. Havmølleindustrien har en stor opgave med at reducere omkostningerne ved havvind, så den kan konkurrere med fossile brændsler.

 

...........................

 

LINK TIL PDF: Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

”Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne?”

Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016

 

• Indlæg fra Peter Prinds : Vindmøllestøj og menneskerettigheder

• Weekendavisen 25. jan - ’Vindindustrien bestemmer selv reglerne’.

• Det er som om at have en lastbil i haven - Ekstra Bladet 10.01.2013

• Topchef banker minister på plads - Ekstra Bladet 10.01.2013

• Et skræmmende interview med miljøminister Ida Auken, der viser megen lidt omsorg for de mennesker, som vindmøllerne vil gå ud over. Sjællandske 13.12.2012

• Flere støjforskere fra Aalborg Universitet kritiserer reglerne for vindmøllestøj. Sjællandske 10.12.2012

• ’Vindmøller og sundhed’ om en familie ved Holbæk, der mærker symptomer på deres krop, som de mener stammer fra støjen fra de 10 vindmøller, der er placeret i nærheden af deres hus. Sjællandske 04.12.2012

• TV2 Syd indslag - Dec 2012 Borgmesteren i Kolding vil gerne have dokumentation for, at der ikke er sundhedsrisici forbunded med møllerne.

• Sydsjællands Tidende - 26. september 2012 - 2 stk fra Hanna Laursen og Hans-Erik Phillip

• Sydsjællands Tidende - 31. oktober 2012 - Morten Østergård Hansen

• Sydesjællands Tidende - 31. oktober 2012 - af Hanna Laursen

• Sjællandske 26.06.12: Turistfolk ønsker ikke at udtale sig om erhvervsfolks møllemodstand

• Sjællandske 23.06.12: Tanker ved kornmarken om det at blive nabo til store vindmøller

• Sjællandske 19.06.12: Perfekt politisk forbrydelse

• Sjællandske 31.05.12: Et tændt publikum mod vindmøller

• SN.dk 30.05.12: Vindmøllemodstandere satte dagsordenen

• Sjællandske 12.05.12: Kæmpemølle-kritikere mødtes

• Weekendavisen 12.05.12: Vindmøllestøj er sundhedsskadeligt

• Sjællandske 17.04.12: Optræk til otte ugers hed mølledebat

• Politiken 18.03.12: Vindmøller versus videnskab

• Politiken 11.03.12: Vindmøllernes størrelse afhænger af øjnene, der ser

• Sjællandske 13.01.12: Borgere advarer om at kæmpe vindmøller vil smadre miljøet

• Politiken 15.12.11: Naboer til vindmøller risikerer alvorlige følgesygdomme

• Weekendavisen 09.12.11: Hellige roterende køer

• Peter Skeel Hjorth 15.06.12: Dansk støjgrænse

• Tonemester Ole Ørsted: Notat om Infralyd - en beskrivelse af fænomenet

• 12 ting du ikke vidste om kæmpevindmøllerne ved Kostervig

• Brev til Vordingborg Kommune fra Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn

• Vordingborg Kommunes hvidbog for vindmølleplan - Administrationens bemærkninger vedrørende Kostervig-området - Uddrag

• Hvad statistikken fortæller om naboerstatninger

• Totalt stop for vindmøller i Ringsted Kommune

• Læs artiklen “Hvor regnbuen ender ligger der en guldskat"

Reportage fra informationsmøde 9. okt - Læs mere her

Læs kronikken i Berlingske Tidende "Ministeren bagatelliserer støjgener"

Se Høring i Landdistriksudvalget i Folketinget - klik her

Læs artiklen “Hvor regnbuen ender ligger der en guldskat” - klik her

Kolde Facts vedr. energiforbrug, produktion og vindmøller 2011 - fra vmmo.dk

• Skjold Fink & Tone Brix - skriver om alle de gener naboer til kæmpevindmøller oplever. Weekendavisen 8.02.2013

• Weekendavisen 25. jan - ’Vindindustrien bestemmer selv reglerne’.

• Det er som om at have en lastbil i haven - Ekstra Bladet 10.01.2013

• Topchef banker minister på plads - Ekstra Bladet 10.01.2013

• Et skræmmende interview med miljøminister Ida Auken, der viser megen lidt omsorg for de mennesker, som vindmøllerne vil gå ud over. Sjællandske 13.12.2012

• Flere støjforskere fra Aalborg Universitet kritiserer reglerne for vindmøllestøj. Sjællandske 10.12.2012

•’Vindmøller og sundhed’ om en familie ved Holbæk, der mærker symptomer på deres krop, som de mener stammer fra støjen fra de 10 vindmøller, der er placeret i nærheden af deres hus. Sjællandske 04.12.2012

• Læs artiklen "Læger ønsker lavere grænseværdier for møllestøj"

• Artikel på engelsk - Vindmølleparker - redder eller dræber de os?En provokerendeundersøgelse siger at tusindvis af menneskerer blevetsyge, fordi debor i nærheden af​​dem. Daily Mail 8. september 2012

___________________________________________________________

 

Links til informative hjemmesider:

• Kolde Facts vedr. energiforbrug, produktion og vindmøller 2011 - fra vmmo.dk

• Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

• Vindmøller Med Omtanke

• "Besat af vind" indstillet til fornem journalistpris -læs mere her

• Fremtidens planlægning for vindmøller på land

 

Dette link er en landsunderskriftindsamling mod kæmpevindmøller på land.

http://www.skrivunder.net/1millionnej

Du er meget velkommen til at gå ind og skrive under (og du kan skjule dit navn hvis du ønsker).

___________________________________________________________

Links til P1 radio:

 

• Dokumentar: Politikere accepterer støjplager fra vindmøller (DR Netradio)

• Dokumentar: Fra vindmølleeventyr til støjhelvede (DR Netradio)

• Dokumentar: Fra vindmølleeventyr til støjhelvede (77MB mp3 fil)

• Orientering: Problemer med lavfrekvent vindmøllestøj (DR Netradio)

 

Link til indsigelser til vindmølleplanen til Køng Mose og Gl. Lundby

Her kan man læse alle indsigelser som er samlet i det som kommunen kalder en "Hvidbog".

Link til Vordingborg Kommunes side : "Indkalder til idéer og forslag til vindmølleprojektet ved Køng Mose".

Vi er flere der har sendt en ansøgning til Vordingborg Kommune ifm Idéfasen - om at Køng Mose bliver et "Stilleområde"

Vi har lavet en tekst og word og pdf dokumenter der kan læses med at klik her.

Link til Vordingborg Kommunes "Idéfasefolderen"

Hvem sætter møllerne op?

Der var oprindelig to interessente der har nu lagt billet ind på at opføre kæmpe-vindmøller i Køng Mose. Der er nu kun European Energy, der vil opføre otte som nu står tilbage. Ansøgningerne blev fremlagt på mødet i klima- og energiudvalget i Vordingborg Kommune mandag den 30. april 2012.

Læs mere i artiklen fra syvsogne.dk

 

Læs punktet fra Klima- og energiudvalget 30. april

Læs bilag fra Andreas von Rosen, European Energy og hans forslag til tidsplan - han skriver at de 13 lodsejer i Køng Mose er "alle interesseret i at kom i gang med projektet"!

Læs Vindmølleplan fra Vordingborg Kommune 2009-2021

_______________________________________________________________________________________________________

 

STOP MOSE-MØLLERNE