Hvem er vi

STOP MOSE-MØLLERNE

 

 

Hvis du også vil give din mening til kende,

så send en mail til:

Hanna Laursen - info@stop-mosemoellerne.dk med dit navn og din adresse samt evt. organisation. Så kommer du automatisk med på listen og vil modtage nyhedsbrev og opdateringer.

Hvem er vi?

Denne hjemmeside er etableret d. 01/08-2012.

Siden da har følgende personer skrevet sig på listen over modstandere af

kæmpevindmøller på landjorden ved Køng Mose og Gl. Lundby.

Bo Christensen

Bent Henriksen

Maj-Britt Pedersen

Kim Nielsen

Britt Madsen

Ruth Jørgensen

Jørgen Holbek

Hans Erik Philip

Vibeke Gad

Hans Thiesen

Inger Kofoed

Hanna Laursen

Ole Busk Laursen

Lars Henriksen

Lars Rimmen Nielsen

Berit Bjældsø

Thomas B. Hansen

Mikkel Jakobsen

Sisse Jakobsen

Kirsten Henriksen

Marianne Olsen

Gert Olsen

Michael Pedersen

Birthe Pedersen

Connie Sommerlund

Marianne Petersen

Else Lützhöft

Jes Jelsmark

Yvette Espersen

Søren Espersen

Steen K Nielsen

Mette Laurandz

Anne Brix

Tommy Brix

Winni Birch

Johnny Birch

Hanne M. Skov-Andersen

Bettina Polke Kaliebe

Georg Kaliebe Polke

Marie Hjort

Lise-Lotte Trap

Palle Petersen

 

 

Otto Hansen

Birthe Hansen

Lena Praem Hansen

Tone Brix-Hansen

Kurt Christensen

Joachim Brix-Hansen

Bente Ruberg

Mianne Melergaard

Per Hansen

Didde Nielsson

Daniel Brix-Hansen

Finn Kuno Nielsen

Pia Boesen

Jannie Hansen

Hans Petersen

Lis Jørgensen

Simon Højris

Marianne Hansen

Ena Nielsen

Lizzi Henriksen

Bente Riber

Poul Erik Andersen

Dora Olsgaard

Jytte Starren Olsen

Hanne Pedersen

Karin Christiansen

Hanne Ross Hansen

Linda Johansen

Ole Jensen

Solveig Jensen

Lone Jensen

Judith Jeppesen

Ingrid Grønkjær

Lone Christiansen

Emilie Jessen

Thomas Petersen

Birgit Petersen

Gerly Henriksen

Nicole Henriksen

Finn Henriksen

Lisbeth Christiansen

Eva Maria Corenne Helberg

Thomas Dahl Andersen

Connie Enemark

Conny Søgaard

Susanne Jensen

Kim Østergaard

Else Christensen

Svend-Erik Christensen

Birgit Christensen

Svend-Otto Lund

Jan Hinrichsen

Pia Hinrichsen

Torben Jexen Larsen

Ken Heddinge

Lisbeth Gransbak

John Krogsgaard

Therese Rosgaard

Kristian Lidsmoes

Rasmus Gulstad

Rebecca Gulstad

Anni Frandsen

Palle Keis

Per Alstrøm

Lissi Alstrøm

Johnny Hansen

Bente Hansen

Helle Vissing

Bjarne Vissing

Karen Schou-Pedersen

Jens Nikolajsen

Thilde Bergkvist

Annette Vindfeld

Thomas Hansen

Anne Hansen

John Hansen

Malene Hansen

Nadia Carrock Kobberø

Kim Carrock Kobberø

Torben Jensen

Olina Molokanova

Torben Nielsen

Grethe Nielsen

Henriette Sams

Lars Peter Nielsen

Rigmor Nielsen

Palle O. Jensen

Hanne N. Jensen

Ole Møller

Annie Møller

Brita Rasmussen

Hartvig Rasmussen

Simone Rasmussen

Aase Harrekilde-Petersen

Ann Louring Roldan

Mads Mellergaard Baldersø

Mette Hansen

Ruud Barbier

Henrik Nielsen

Anna Jørgensen

Joy Amandus Andersen

Christian Brix-Hansen

Per Stig Sørensen

Heino Hahn

Ingegerd Riis

Kim E Hansen

Steven Snedker

Brian Pedersen

Camilla Nielsen

Lisbeth Larsen

Greta Schmedes

Lise Simonsen

Kirsten Hougaard

Ida Skov

Annette Omann

Birgit Sonne

Flemming Bo Andersen

Lis Lindskov

Henriette Vendelbo

Sussie Jensen

Peter Sten Hansen

Henrik Svensson

Ellinor Lærkesen

Sebbe Ardlund

Dorthe Irvold

Daniel Irvold

Ole Bærendsen

Ove Henrik Andersen

Lone Blichert