Køng Kirke

Brev til menighedsråd

Lundby, d. 3. august 2012

 

Du/I har sikkert læst og hørt om de kæmpevindmøller, som Vordingborg Kommune

ønsker at rejse i Køng Mose. I øjeblikket er der 10 møller i området, men de virker

meget små i forhold til dem, der nu skal bygges, endda op til 8 af slagsen.

Kirketårnene har hidtil været vores pejlemærker, når vi stod et sted i landskabet og

skulle se, hvor Køng, Lundby eller Sværdborg lå. Især Køng Kirke er meget

karaktergivende for landskabet med sin høje beliggenhed, sin gule farve og kuplen

på tårnet. Nu vil disse mastodonter med deres store, urolige vinger, være det første,

man får øje på, når man ser rundt. Det vil ødelægge den kulturarv vi har overtaget,

hvor det er kirkerne der er det naturlige centrum i landskabet.

Ud over dette vil møllerne på mange andre måder forringe livsvilkårene for de mennesker, der bor i nærheden. Støjen vil være stærkt generende, især den lavfrekvente støj, og stroboskopiske lysgener kan forekomme, når solen står bag møllerne. Er det ikke synd for børn at vokse op i nærheden af disse kæmpe industrianlæg? Og bør det ikke forhindres? Især da der er en alternativ mulighed, nemlig at placere dem på havet. Eller i højere grad at satse på andre alternative energiformer.

De mennesker, der bliver udsat for dette, vil oven i købet blive mere eller mindre stavnsbundne, da de vil få svært ved at sælge deres huse eller ejendomme, eller må gøre det med et meget stort nedslag i prisen. Mange af os har netop valgt at bo på landet på grund af freden og roen i den skønne natur, og derfor ser vi med gru på det, der er ved at ske.

Vi synes, I som menighedsråd, præster og stift burde sætte jer ind i realiteterne omkring disse kæmpevindmøller og overveje, om I vil støtte, at vores natur og kultur her i området vil blive ’forurenet’ af disse mastodonter, eller om I vil gøre indsigelse mod dem – sammen med mange andre fra lokalområdet, der ser med stor bekymring på den udvikling, der er ved at ske netop nu.

 

På vegne af vindmøllegruppen Køng-Sværdborg-Lundby

 

Hanna Laursen

 

 

________________________________________________

Kirke generet af vindmøller

11. sep 2012, Horsens: TV2 Øst Jylland

Horsens Kommunes plan om at tillade vindmøller i den nordlige del af kommunen kan skæmme en af Danmarks højst-beliggende kirker. Det fortæller DR Østjylland.

 

Menighedsrådet ved Ousted Kirke mellem Horsens og Skanderborg har protesteret over mølleplanen, fordi vindmøller ved Borupgård kan genere kirken.

 

Det er den kongelige bygningsinspektør Niels Vium enig i, og derfor mener han, der er brug for grundigere undersøgelser, før der kan gives tilladelse til vindmøller ved kirken.

 

- Det er Danmarks højst beliggende kirke og en smuk middelalderkirke, siger han.

 

Området er specielt

Horsens Kommunes teknik- og miljøudvalg skal tirsdag eftermiddag vedtage kommunens vindmølleplan.

 

Et område ved Elling er fjernet, men Niels Vium mener, at området omkring Ousted Kirke er specielt.

 

Årsagen er, kirken ligger så højt, at møllerne vil genere, selv om de kommer til at ligge over to kilometer væk.

 

Teknik og miljøudvalgsformand Hans Bang-Hansen (V) fra Horsens Kommunen mener dog ikke, at møllerne vil være et problem for kirken.

 

Der har været over 300 indsigelser mod vindmølleplanen i Horsens.

 

Kirken står dog lidt stærkere, fordi den har mulighed for nedlægge veto mod vindmøllerne, hvis de generer for meget.

Køng Kirke

STOP MOSE-MØLLERNE