Natur & Kultur

STOP MOSE-MØLLERNE

Når man står på højderyggen syd for Gl. Lundby ned mod Neble, har man en fantastisk udsigt over et grønt område med marker, hegn og træer og yderst ude kan man skimte havet. Det er et tyndt befolket område; man ser kun spredte gårde og bebyggelser hist og her og ingen stærkt trafikerede veje.

Når man står på højderyggen syd for Gl. Lundby ned mod Neble, har man en fantastisk udsigt over et grønt område med marker, hegn og træer og yderst ude kan man skimte havet. Det er et tyndt befolket område; man ser kun spredte gårde og bebyggelser hist og her og ingen stærkt trafikerede veje.

At stå her en sommerdag ved solnedgang er et pragtfuldt syn. Tænk at vi her på Sydsjælland stadig kan finde et så relativt uberørt område!

 

Ganske vist er mosen opstået ved afdræning, men når man går i den, kan man stadig se og føle den lave jordoverflade og se afvandingskanalerne deri.

Forår og efterår trækker gæs og svaner i titusindvis gennem området, og flere tusinde overvintrer ved Avnø Fjord, fordi de kan bruge moserne som spisekammer vinteren igennem. De skal nu jages væk og må finde andre græsgange!

Når man ser og hører, hvor meget de eksisterende ”små” møller fylder og larmer i landskabet, tør man næsten ikke tænke på, hvordan en flok møller, der er næsten tre gange så store, vil ødelægge et smukt kulturlandskab, og hvor meget de vil påvirke beboere og dyreliv

Skal dette dejlige, rolige område ødelægges af kæmpevindmøller, hvis vinger uroligt drejer rundt og larmer? Det vil skræmme mennesker og dyr væk fra området, - bortset fra de trækkende fugle, der er så uheldige at blive slagtet af møllevinger, der farer rundt med over 300 km i timen.

 

Det er vor opfattelse, at opførelse af disse kæmpemøller vil hindre enhver anden brug af områderne i mindst et kvart århundrede. Opsætningen af disse kæmpemøller vil således ødelægge mulighederne for yderligere, skånsom udvikling af vort område - med en øget bosætning på grund af det meget smukke natur.

Vil Vordingborg kommune i ramme alvor byde os beboere, landskabet og dyrelivet sådanne vilkår?

Historiske Værdier

Der er klare indikationer på, at der i Køng Mose ikke endnu er foretaget de nødvendige arkæologiske udgravninger og efterfølgende bevarelse af danefæ fra Maglemosekulturen, som blev sporadisk undersøgt i 1940erne. Den store afvandede mose, oprindeligt strakte sig 7km mod nord og var 2 km bred øst-vest på den bredeste sted. For flere tusinde år siden var mosen en stor sø, hvor datidens fangstfolkhavde deres bopladser og fiskepladser. Det er kommuenens ansvar at sørge for, at disse arkæologiske skatte ikke ødelægges, hvorfor Køng Mose vil være et utænkeligt sted at anbringe kæmpe-hav-vindmøller.

Læs mere om Maglemosekulturen her.

Fjord til Fjord Naturstien - er en vandrerutesystem fra Avnø og Dybsø Fjord til Præstø Fjord. Den blev indviet i 2008, og et 50 km langt system binder Sydsjælland sammen. Langs ruten findes adskillige kulturhistoriske skatte, bl.a. en afvandet mose, Køng Mose, hvor der er adskillige bopladser fra Maglemosekulturen.

 

Læs også www.friluftsguiden.dk

 

Upload foldern om Fjord til Fjord Naturstien her

Upload folderen om Køng Sogn: Kultur-Natur-Oplevelser - klik her

Natur & Kultur